Pagina de start a forumului A.N.C.A.A.N.C.A
InregistrareCautareFAQMembriGrupuriAutentificare
Raspunde la subiect Pagina 4 din 4
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4
Despre inregistrarea armelor
Autor Mesaj
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
Mult înainte de 2012, dacă găsesc legea veche pot veni cu date exacte. Cert e că influența românească este nocivă:
http://www.evz.ro/detalii/stiri/evz-chisinau-armele-sub-control-cu-ajutorul-romaniei-1067164.html
http://www.canal3.md/rom/news/social/item13321/
Oricum, încă-i bine, la un moment dat era vorba de o înăsprire care nu mai dădea voie colecționarilor moldoveni de
port și folosire decât pentru 8 dintre arme, restul rămânând "pe deținere". Razz
Știu sigur de un caz în care unui cetățean care a tras în legitimă apărare și a ucis un infractor i s-a redat arma și a
fost achitat de orice acuzație, lucru aproape imposibil lai noi...

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
http://www.youtube.com/watch?v=T1w3mXAIDbM

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
La noi s-a schimbat o data legea, prima data in sensul acordului cu normele UE, in 2004 parca. In urmatorii doi-trei ani, pe site-ul lor a existat in dezbatere publica un proiect de lege ce-l copia pana la virgula pe cel romanesc. Peste noapte, din pamant din iarba verde, s-a schimbat complet conducerea precum si optica. A aparut o lege mai permisiva pe undeva decat a noastra si mai restrictiva prin altele. Marea deosebire este ca dreptul de apurta arme scurte a devenit universal si nu rezevat unor categorii privilegiate. Normal ca nu intri si-ti cumperi pistol de la librarie ci faci un dosar foarte asemanator cu ale noastre (cazier curat, in primul rand) dar ai dreptul sa-l cumperi si sa-l porti cu tine. In plus, a aparut si obligatia purtatorilor de arma din randul civililor de a ajuta "organele" atunci cand acestea le solicita ajutorul ... pe strada, de ex.
Moldovenii nu s-au inarmat chiar "in masa" dar vreo 35.000 (poate gresesc...) tot si-au luat pistol.

Intamplator am colegi de peste Prut. Ei bine, fara brasoave, in 2002-2005 masinile se puteau parca in Chisinau numai in parcari pazite cu AK-ul altfel riscai sa ramai fara ea in cateva minute iar inainte de 2000 urgentele majore in spital nu erau accidentele de masina ci victimele impuscate ale conflictelor dintre diversele grupari infractionale . Dupa intrarea in vigoare a noi legi s-a facut liniste dintr-o data ... unii zic ca-i ca pe vremea lui Tepes .... poti pierde portofelul pe strada si daca nu ti-l aduce cineva iute il gasesti tot acolo. Nu cred chiar tot ce zboara dar realitatea este ca ei pot purta pistol legal si pot face uz de el. Iar numarul de infractiuni, omoruti cu arme de foc nu s-a modificat in sens dramatic nici pe departe.

In 2012 s-a schimbat iar, in tentativa de a se produce vestita armonizare cu reglementarile UE. In privinta "scurtelor" nu s-a schimbat mare lucru:

Capitolul II
PROCURAREA, ÎNSTRĂINAREA, DEȚINEREA, PORTUL
ȘI FOLOSIREA ARMELOR LETALE ȘI NELETALE SUPUSE
AUTORIZĂRII ȘI A MUNIȚIILOR AFERENTE DE CĂTRE
PERSOANE FIZICE CETĂȚENI AI REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 6. Acordarea dreptului de procurare, înstrăinare, deținere, port și folosire a armelor letale și neletale supuse autorizării și a munițiilor aferente
(1) Persoanele fizice care întrunesc condițiile prevăzute de prezenta lege pot procura, deține, purta și folosi arme letale și arme neletale supuse autorizării, precum și muniții aferente.
(2) Dreptul de procurare, de deținere sau, după caz, de port și de folosire a armelor prevăzute la alin. (1) se dobîndește la data eliberării de către Ministerul Afacerilor Interne a permisului de procurare a armei sau, după caz, a permisului de armă.
(3) Armele neletale, care fac obiectul declarării, pot fi deținute, purtate și folosite numai după înregistrarea lor la Ministerul Afacerilor Interne, în condițiile prezentei legi.
(4) În funcție de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, Ministerul Afacerilor Interne acordă solicitantului dreptul de deținere sau, după caz, de port și de folosire a armei procurate, menționînd expres acest fapt în permisul de armă.
(5) Dreptul de a deține armă se acordă numai pentru arme de autoapărare, de tir, de vînătoare și de colecție, oferind titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliu.
(6) Dreptul de a purta și de a folosi arme se acordă numai pentru armele de autoapărare, precum și pentru cele de apărare și de pază. Acest drept oferă titularului posibilitatea de a purta arma asupra sa și de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea ei, precum și în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condițiile prezentei legi.
(7) Dreptul de a deține arme de vînătoare se acordă, în condițiile prezentei legi, vînătorilor care sînt membri ai unor asociații de vînători legal constituite, care își desfășoară activitatea conform legislației privind regnul animal, care au susținut examen pentru obținerea calității de vînător, care dețin carnet de vînător valabil, precum și sportivilor, antrenorilor de tir și colecționarilor de arme.
(Cool Titularul dreptului de a deține arme de vînătoare poate purta și folosi armele înscrise în permisul de armă numai pe terenurile destinate vînatului pentru care este autorizat, precum și în tiruri de tragere autorizate în condițiile legii.
(9) Procurarea sau dobîndirea armelor prevăzute la alin. (1) se poate realiza prin cumpărare, donație, moștenire, decorare, închiriere sau prin comodat.
(10) Persoanele care dețin arme prevăzute la alin. (1), procurate sau dobîndite în condițiile prezentei legi, le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor licențiați în domeniul comercializării unor astfel de arme, precum și prin donație.
Articolul 7. Condițiile de acordare a permisului de procurare a armelor letale și neletale supuse autorizării și, după caz, a permisului de armă
(1) Permisul de procurare a armelor letale și neletale supuse autorizării și, după caz, permisul de armă se acordă persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (1) dacă nu se află în una din situațiile specificate la alin. (2) din prezentul articol și întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) au împlinit vîrsta de 21 de ani;
b) au absolvit un curs de instruire teoretică și practică de mînuire a armei de foc, organizat de o persoană juridică acreditată în domeniu, în condițiile legii, cu excepția personalului atestat din cadrul autorităților administrației publice care au competențe în domeniul apărării naționale, securității statului și al ordinii publice;
c) dispun de condiții pentru asigurarea securității și integrității armelor și a munițiilor;
d) sînt apte din punct de vedere psihologic și medical pentru a deține și a folosi arme și muniții;
e) au calitatea impusă de lege, atestată prin documente prevăzute în normele de aplicare a prezentei legi, în funcție de destinația armelor.
(2) Permisele prevăzute la alin. (1) nu se acordă persoanelor care se află în una din următoarele situații:
a) sînt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvîrșite cu intenție, potrivit legislației în vigoare;
b) au antecedente penale;
c) le-a fost anulat, în ultimii 5 ani, dreptul de procurare, deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, cu excepția situațiilor în care măsura de anulare s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 8 alin. (2);
d) au pierdut sau li s-au sustras, în împrejurări imputabile lor, armele letale sau neletale supuse autorizării;
e) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă pentru infracțiuni comise cu intenție, cu folosirea armelor sau a munițiilor, a substanțelor și materialelor explozive sau toxice, precum și a substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor;
f) au fost condamnate prin hotărîre judecătorească irevocabilă la pedeapsă de privațiune de libertate pentru infracțiuni grave, deosebit de grave și excepțional de grave comise cu intenție;
g) prezintă pericol pentru ordinea publică, viața și integritatea corporală a persoanelor și se află la evidență specială în organele de poliție.
(3) Cererea de eliberare a permisului de procurare și, după caz, a permisului de armă pentru armele cu țeavă ghintuită, precum și cererea de eliberare a atestatului de colecționar se depun la serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne, iar pentru armele cu țeavă lisă – la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială solicitantul își are domiciliul. Cererea se soluționează în termen de 30 de zile de la data depunerii.
(4) Dacă autoritatea competentă în soluționarea cererii constată că nu sînt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) sau că solicitantul se află în una din situațiile specificate la alin. (2), acestuia i se refuză eliberarea permisului de procurare a armei și i se comunică în scris, în termenul stipulat la alin. (3), decizia luată.
(5) Deciziile emise în condițiile alin. (4) pot fi contestate potrivit legislației privind contenciosul administrativ.
Articolul 8. Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale și neletale supuse autorizării
(1) Persoanele fizice cetățeni ai Republicii Moldova, care întrunesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și nu se află în una din situațiile prevăzute la alin. (2) al articolului menționat pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale și neletale supuse autorizării.
(2) Armele de vînătoare, precum și armele de tir din categoria armelor lungi pot fi procurate numai de către vînători, sportivi, antrenori de tir și de colecționari de arme.

Articolul 12. Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de procurare și de deținere
Persoanele care întrunesc condițiile prevăzute la art. 7 alin. (1) și nu se află în una din situațiile specificate la alin. (2) al articolului menționat pot fi autorizate să procure și să dețină arme după cum urmează:
a) cel mult două arme de foc scurte cu țeavă ghintuită (revolver sau pistol);
b) cel mult două arme de foc lungi cu țeavă ghintuită cu dimensiuni diferite ale țevii;
c) cel mult opt arme de foc lungi cu țeavă lisă;
d) un număr nelimitat de arme de foc pentru sportivii de tir care fac dovada necesității acestora pentru antrenamente și/sau pentru participare la competiții sportive;
e) un număr nelimitat de arme pentru colecționarii de arme.


Articolul 13. Regimul procurării și al deținerii munițiilor aferente armelor letale și neletalesupuse autorizării
(1) Titularii dreptului de deținere sau de port al armelor pot procura de la armurieri licențiați în domeniu numai muniții aferente armelor înscrise în permisul de armă.
(2) Cantitatea de muniții care poate fi deținută de persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilește după cum urmează:
a) pentru armele cu țeavă ghintuită – cel mult 250 de cartușe cu glonț pentru fiecare armă, cu excepția armelor prevăzute la lit. c);
b) pentru armele lungi cu țeavă lisă – cel mult 500 de cartușe pentru fiecare armă;
c) pentru armele de colecție – cel mult 50 de cartușe pentru fiecare armă.
(3) Persoanele care dețin arme de autoapărare pot purta asupra lor în afara domiciliului unde este depozitată muniția cel mult 18 cartușe

Articolul 14. Condițiile de păstrare și de port al armelor letale și neletale supuse autorizării
(1) Titularul dreptului de deținere și, după caz, de port și de folosire a armelor letale și neletale supuse autorizării are obligația de a păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiții de securitate și de a nu permite accesul la ea al persoanelor neautorizate.
(2) Păstrarea la domiciliul deținătorului a armei prevăzute la alin. (1) se face în locuri special destinate, în seif metalic fixat de podea sau de perete, astfel încît să fie exclus accesul persoanelor neautorizate.
(3) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de titularul permisului corespunzător, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) să fie asigurată în cazul în care, în condiții de uzină, este prevăzut să aibă piedică de siguranță și să nu fie armată;
b) să stea în permanență introdusă în toc, în loc ascuns vederii, cu excepția situațiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o aplice;
c) să se afle în permanență numai asupra sa și să nu fie transmisă în nicio formă unor alte persoane, cu excepția armurierilor, organelor de poliție competente, precum și a personalului abilitat prin lege să păstreze și să asigure securitatea temporară a armelor la intrarea în instituțiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
d) să fie însoțită de documentul care atestă dreptul de port și de folosire.

Articolul 71. Controlul în domeniul armelor și al munițiilor
(1) Ministerul Afacerilor Interne este autoritatea competentă care, prin intermediul reprezentanților săi, exercită controlul privind respectarea regimului armelor și al munițiilor, în condițiile prezentei legi.
(2) La efectuarea controlului privind respectarea regimului armelor și al munițiilor, autoritatea de control va ține cont de următoarele principii:
a) legalitatea și respectarea competenței stabilite de legislație;
b) interpretarea dubiilor, apărute la aplicarea legislației, în favoarea persoanei supuse controlului;
c) prescrierea recomandărilor pentru înlăturarea încălcărilor constatate în timpul controlului.
(3) Controalele planificate asupra modului în care persoanele fizice și juridice respectă regimul armelor și al munițiilor se efectuează de către autoritatea de control cel mult o dată la 6 luni calendaristice, cu antrenarea, după caz, a reprezentanților instituțiilor cu funcții de reglementare și de control, conform competenței.
(4) Controalele inopinate se efectuează numai în temeiul unei sesizări în scris din partea instituțiilor cu funcții de reglementare și de control privind încălcarea comisă de persoana supusă controlului a regimului armelor și al munițiilor ori privind îndeplinirea prescripțiilor de lichidare a încălcărilor ce țin de regimul armelor și al munițiilor.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazurile și în conformitate cu procedurile expres stabilite de alte legi, controalele inopinate privind respectarea regimului armelor și al munițiilor pot fi efectuate de către autoritatea de control în temeiul autosesizării sau al unei sesizări în scris, depuse conform prevederilor legislației cu privire la protecția consumatorilor sau cu privire la petiționare.
(Cool În cazul în care se depistează încălcări ale regimului armelor și al munițiilor, autoritatea de control, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de întocmire a actului de control, emite o prescripție de lichidare a încălcărilor, cuprinzînd recomandările referitoare la modul de remediere a tuturor deficiențelor identificate, precum și la avertizarea despre posibila suspendare sau retragere a permisului de deținere a armelor sau, după caz, a autorizației de funcționare a tirului de tragere dacă încălcările depistate nu vor fi lichidate în termenul stabilit.
(9) Primind prescripția de lichidare a încălcărilor regimului armelor și al munițiilor, persoana supusă controlului este obligată să prezinte autorității de control, în termenul indicat în prescripție, o informație privind lichidarea încălcărilor.


Pentru doritori, restul e aici:

http://lex.justice.md/md/345127/

Asadar, e voie cu scurta la centura daca esti zdravan la cap si la dosar.
Iar in caz de control .... parca ne-am dori sa traim in Moldova anului 2014 nu in Romanica noastra.

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
http://www.ziare.com/international/china/atac-cu-cutite-intr-o-statie-de-tren-din-china-27-de-morti-si-peste-100-de-raniti-1285487
Oare ar trebui sa ne inregistram toate cutitele din bucatarie ? Intrebarea nr 2 e oare rezutatul era acelasi daca macar un cetatean avea un pistol la el ?

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
Probabil nu mai treceau cele 10 minute, dacă articolul de aici e corect:
http://romanian.ruvr.ru/news/2014_03_04/Un-politist-chinez-a-impuScat-patru-teroriSti-in-15-secunde-6376/
Au mai fost atentate teroriste cu arme albe în R.P. Chineză, probabil că s-ar descurca și dacă s-ar interzice cuțitele.
http://www.publika.md/atac-la-o-sectie-de-politie-din-provincia-chineza-xinjiang-11-oameni-au-fost-ucisi_1685491.html - 2013
@violiv: țara se numește România, nu "Românica".

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
Exact asta vroiam sa evidentiez si eu ,cei care vor sa faca asemenea chestii gasesc o solutie ,orice ai interzice . Ce se rezolva prin legi restrictive e doar dezarmarea cetatenilor cinstiti ,care respecta legea in fata criminalilor ,indiferent ca sunt "pe persoana fizica " sau guvernanti

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
Si in caz de atac strain, ca in Ucraina, ce vor face inteleptii nostri guvernanti?
Serviciu militar, ioc, pregatire miltara - fosta PTAP, ioc, armata 80.000 de militari cu tot cu bucatari, intendenta, soferi, etc., restrictii peste restrictii, sa vedem ce mobilizare generala vor vrea sa faca ...
Sau se bazeaza ca suntem in NATO, ca aia o fi prosti sa-si puna pielea la bataie pentru noi ...
Lasa, ii mai da un premiu nobel pentru pace lui Putin, iar noi ii intampinam cu paine, sare, zaibar si carnati de plescoi pe aia de vin peste noi.


_________________
Owning a nice firearm and not shooting it is like being married to a supermodel and not sleeping with her.
my favorite gun
telesystems
Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
sith a scris:
Si in caz de atac strain, ca in Ucraina, ce vor face inteleptii nostri guvernanti?
Serviciu militar, ioc, pregatire miltara - fosta PTAP, ioc, armata 80.000 de militari cu tot cu bucatari, intendenta, soferi, etc., restrictii peste restrictii, sa vedem ce mobilizare generala vor vrea sa faca ...
Sau se bazeaza ca suntem in NATO, ca aia o fi prosti sa-si puna pielea la bataie pentru noi ...
Lasa, ii mai da un premiu nobel pentru pace lui Putin, iar noi ii intampinam cu paine, sare, zaibar si carnati de plescoi pe aia de vin peste noi.


Smile Si ce, daca ai pistol sau arma semi pe colectie sau port si folosire crezi ca poti face ceva? Rolling Eyes Laughing

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
http://www.mrcolionnoir.com/news/texas-man-shot-bank-robbery-suspects-kidnapped-wife-cops-video/

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
http://ro.stiri.yahoo.com/hunedoara-un-turist-polonez-atacat-cu-un-cu%C5%A3it-135941676.html
Clar, cuțitele trebuie trecute în permis.

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
Razi tu razi dar in Anglia zilelor noastre, in urma cu vreo 6-7 ani, a existat o initiativa legislativa ce a ajuns si-n parlament la dezbateri si care prevedea interzicerea cu desavarsire a tuturor cutitelor cu lama mai mare de 3"~7,5 cm. A fost si o campanie "publicitara" intensa la vremea aia, inclusiv emisiuni la TV in care tot felul de bucatari demonstrau cum se poate face orice in bucatarie doar cu un cutit mai mic decat palma. Din fericire, nu toti au fost atat de idioti ca initiatorii si n-a trecut.

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat Trimite un mesaj
Raspunde cu citat (quote)
Mesaj  
Da , poate nu ar mai trebui sa glumim cu chestii de astea , sigur sunt destui parlamentari imbecili care ar putea prelua si la noi o idee de asta Very Happy

Vezi profilul utilizatorului Trimite mesaj privat
Afiseaza mesajele pentru a le previzualiza:
Raspunde la subiect Pagina 4 din 4
Du-te la pagina Anterioara  1, 2, 3, 4
Nu puteti crea un subiect nou in acest forum
Nu puteti raspunde in subiectele acestui forum
Nu puteti modifica mesajele proprii din acest forum
Nu puteti sterge mesajele proprii din acest forum
Nu puteti vota in chestionarele din acest forum