Partajează

În aprilie 2010 scriam un articol cu denumirea “Colecţionari din toată lumea uniţi-vă” în care descriam acţiunile întreprinse de A.N.C.A în vederea blocării unei iniţiative legislative ce viza practic desfinţarea colecţionarilor de arme. Personal nu aş fi dorit sa luam de la capăt o luptă cu birocraţia, dar după cum ştiţi o nouă iniţiativă legislativă încearcă să împiedice activitatea colecţionarilor de arme din România. Din păcate această iniţiativă vizează mult mai multe categorii de  deţinători de arme şi se bazează doar pe false statistici precum şi pe necunoaşterea efectivă a problematicii colecţionării de arme.

Pe lîngă scrisorile trimise autorităţilor competente şi chiar întîmpinări din partea Federaţiei Europene a Colecţionărilor de Arme, asociaţia noastră a încercat aglutinarea eforturilor a mai multor asociaţii, care chiar dacă nu au ca obiect colecţionarea de arme sunt totuşi interesate de legislaţia în domeniu . Astfel a fost semnat un protocol  care să ne permită canalizarea eforturilor şi posibilitatea de a ne susţine punctele de vedere ca reprezentanţi ai societăţii civile chiar în forumul legslativ al României în cel mai scurt timp. Asociaţiile cooptate în această activitate sunt :

Asociaţia Naţională a Colecţionarilor de Arme
Asociaţia Naţională a Deţinatorilor de Arme
Asociaţia Profesională a Angajaţilor din Pază
Centrul Internaţional Pentru Studii de Securitate Apărare şi Răspuns  Operaţional la crize.
Sindicatul Poliţilştilor din România “ Diamantul”
Asociaţia Română de drept umanitar – Filiala Prahova.

P R O T O C O L D E C O L A B O R A R E

În vederea susţinerii punctelor de vedere cu privire la proiectul de modificare a regimului armelor şi muniţiilor

Încheiat astăzi 28.06.2013

Asociaţia Naţională a Colecţionarilor de Arme
Asociaţia Naţională a Deţinatorilor de Arme
Asociaţia Profesională a Angajaţilor din Pază
Centrul Internaţional Pentru Studii de Securitate Apărare şi Răspuns Operaţional la Crize
Sindicatul Poliţiştilor din România “DIAMANTUL”
Asociaţia Română de Drept Umanitar – Filiala Prahova

Organizaţiile mai sus menţionate, prin reprezentanţii lor au hotărît încheierea unui protocol de colaborare cu următoarele obiective:

Susţinerea viziunii comune asupra noilor modificări ale regimului armelor şi muniţiilor în România, poziţie ce va fi prezentată domnului deputat George SCUTARU, coordonator al grupului de lucru privind proiectul de modificare a regimului armelor şi muniţiilor, din cadrul Comisiei pentru Apărare, Ordine Publica şi Siguranţă Naţională.

Stabilirea de acţiuni comune privind reglementarea dreptului legal de achiziție, deţinere, port, înstrăinare şi folosire a armelor de foc letale şi neletale în România.

Colaborarea cu autorităţile în vederea elaborării unei legislaţii coerente în domeniul armelor de foc, conform normelor europene în vigoare.

Cooperarea în vederea asigurării cadrului instituțional care să faciliteze cunoașterea reglementărilor interne și internaționale privind posibilitatea utilizării armelor de foc de către persoanele fizice deținătoare, precum și de către personalul companiilor de securitate privată sau altor structuri nemilitarizate dotate cu arme de foc.

Acţiuni comune privind folosirea armelor de foc, manifestări sportive cu arme de foc, precum şi promovarea colecţionării de arme în vederea prezervării patrimoniului cultural naţional.

Prezentul document este redactat în 6 (şase) exemplare, câte unul pentru fiecare semnatar.

Partajează