Viața de Asociație ianuarie- iunie 2023

Partajează

Chiar dacă activitatea Asociației Naționale a Colecționarilor de Arme în primul semestru al acestui an a fost prezentată pe pagina de facebook a A.N.C.A. ne facem datoria să rezumăm și pe pagina de net pentru cititorii noștrii  mai tradiționali.

            Anul 2023 a debutat cu o acțiune ce a reluat o tradiție începută înainte de pandemie. Afel că pe data de 14.01.2023 la Academia Națională de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” împreună cu catedra de criminalistică am organizat un workshop extins dedicat masteranzilor și doctoranzilor în acest domeniu. Cu o temă legata de arme, workshop-ul  “Armele o istorie fără sfirșit” a suscitat un interes deosebit în rîndul participanților.  Pe lînga prezentarea în powerpoint a  temei, împreună cu cîțiva colegi inimoși am reușit organizarea unei expoziții de arme începînd de la  armele cu cremene pînă la cele mai moderne. Întâlnirea a continuat cu o sesiune de întrebări adresate de către participanții la curs, apoi o prezentare a tuturor armelor din expoziție și explicarea mecanismelor.

Profesorii academiei care au participat la această manifestare au apreciat în mod deosebit aportul A.N.C.A la procesul de educație a cursanților, și au exprimat dorința de a continua această activitate. Vorbind de profesori nu putem să nu amintim prezența venerabilului profesor universitar Dr. Vladimir Beliș unul din cei mai titrați experți în medicină legală care cu toată vîrsta înaintată ne-a onorat cu prezența, dînsul fiind un membru vechi ala A.N.C.A.

În data de 25.03.2023 la poligonul “Broz Guns”din București colegul nostru Dr. medic Alin Kraft a susținut un expozeu cu tema „Leziunile Balistice” și a reușit să ridice ștacheta întîlnirilor noastre. Dl. Doctor Kraft este medic militar cu specialitatea chirurgie și a reușit sa ne capteze atenția cu o prezentare deosebită și pe înțelesul tuturor celor prezenți. Intîlnirea a continuat cu prezentarea unei arme de colecție interesante și anume faimosul Mauser C96. Și ca orice acțiune a noastră desfășurată într-un poligon am terminat cu o tragere cu “armamentul din dotare”.

În data de 21.04.2023 de  ziua forțelor terestre la invitația Bazei 2 Logistică „Valahia” Ploiești, A.N.C.A. a participat  la o frumoasă manifestare culturală dedicată Zilei Forțelor Terestre desfășurată la Palatul Culturii. Onorați de prestigioasa unitate prahoveană și ținând cont de obârșia ploieșteană a asociației noastre, am expus o frumoasa panoplie cronologică de arme și am oferit explicații vizitatorilor. Mulțumim membrilor noștri ce au adus părți din colecție și și-au dedicat ziua răspândirii culturii armelor.

În data de 10.06.2023 Muzeul Militar Național “Regele Ferdinad I” a găzduit întîlnirea A.N.C.A desfașurată sub denumirea ” O zi la Muzeul Militar “. Cu ajutorul muzeografilor acestei prestigioase instituții de cultură am prezentat sistemul de arme Manlicher în calibrul 6.5 folosite de-a lungul vremii de armata română. Am avut bucuria de a vedea pe „viu” pușca și carabina Manlicher model 1892/1893 cal. 6.5 precum și mitraliera Maxim în același calibru. In continuare colegul Razvan Bolba a prezentat baionetele „ersatz „pentru armele menționate mai sus , iar în încheiere muzeograful Mihnea Șerbănescu a prezentat cîteva arme prototip fabricate de industria autohtonă de profil în anii ’80.

Intîlnirea a fost un real succes, mai mult de 50 de colegi și invitați participînd la acest seminar, care a marcat un început al acestor tip de manifestări pe care le vom ține în mod regulat în cadrul Muzeului Militar Național.

Partajează