Workshop 2023 la Academia de Poliție “Alexandru Ioan Cuza” – Armele o istorie fără sfârșit

Partajează

Credicioasă misiunii de popularizare a culturii armelor, Asociația Națională a Colecționarilor de Arme a încercat de-a lungul întregii sale existențe să refacă în societatea românească acest domeniu care în ultimii ani tindea  să se piardă. Cînd spun cultura armelor mă refer la cunoașterea istoriei armelor în Romania cât și dezvoltarea utilizarii în siguranță a acestor obiecte. Nu este o misiune ușoară, dar datorită membrilor săi dedicați  acestui segment didactic să spunem, s-a reușit pe lîngă răspîndirea cunoștințelor în acest domeniu și o recunoaștere a acestei activități în societatea românească.

În luna mai a anului 2019 debuta o noua activitate prin organizarea unui workshop legat de arme în cadrul Academiei de politie “Alexandru Ioan Cuza”. Din păcate pandemia a întrerupt aceasta activitate, dar chiar la începutul acestui an, am primit invitația de a relua colaborarea cu aceasta prestigioasă unitate de învațămînt. Astfel că în ziua de 14.01.2023 împreună cu catedra de criminalistică am organizat un workshop extins dedicat masteranzilor și doctoranzilor în acest domeniu. Cu o temă legata de arme, workshop-ul  “Armele o istorie fără sfirșit” a suscitat un interes deosebit în rîndul participanților.  Pe lînga prezentarea în powerpoint a  temei, împreună cu cîțiva colegi inimoși am reușit organizarea unei expoziții de arme începînd de la  armele cu cremene pînă la cele mai moderne. Întâlnirea a continuat cu o sesiune de întrebări adresate de către participanții la curs, apoi o prezentare a tuturor armelor din expoziție și explicarea mecanismelor.

Profesorii academiei care au participat la această manifestare au apreciat în mod deosebit aportul A.N.C.A la procesul de educație a cursanților, și au exprimat dorința de a continua această activitate. Vorbind de profesori nu putem să nu amintim prezența venerabilului profesor universitar Dr. Vladimir Beliș unul din cei mai titrați experți în medicină legală care cu toată vîrsta înaintată ne-a onorat cu prezența, dînsul fiind un membru vechi ala A.N.C.A.

Nu încheiem această dare de seamă fără a-i nominaliza pe colegii care cu solicitudine au pus umărul la buna desfășurare a evenimentului, domnii Baity Pera, Marian Manoliu, Daniel Matei, Stegaru Adrian, Pătrașcu Claudiu, Gheorghiu Radu și Chiroiu Răzvan.

Partajează